Siirry suoraan sisältöön

Verkkosivujen yhteydenottolomakkeen rekisteri.

Henkilötietojen käsittelyn käyttötarkoitus:
Verkkosivujen yhteydenottolomaketta käytetään ColoRajattoman toimintaan liittyvään yhteydenottoon
ja/tai palautteen antamiseen. Lähetettyäsi yhteydenottolomakkeen voidaan henkilötietojasi käyttää
palautteeseen vastaamiseen.

Henkilötietojen käsittelyn peruste:
Lakiin perustuva velvoite (Tietosuojalaki 5.12.2018/1050, EU yleinen tietosuoja-asetus). Henkilön itsensä
antama suostumus.

Käsiteltävät henkilötiedot:
Sähköisen viestinnän tuottamat tunnistetiedot. Käytämme henkilötietoja yhteydenottoihin vastataksemme.
Säilytämme yhdenottolomakkeella lähetettyjä yhteydenottoja korkeintaan 5 vuoden ajan. Tämän jälkeen henkilötiedot poistetaan aineistosta.

Rekisteröidyn oikeudet:
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää nähdäkseen hänestä kerättyjä henkilötietoja sekä korjata niissä olevia
virheitä. Jokaisella on oikeus tulla unohdetuksi ja voi pyytää meitä poistamaan kaikki häntä koskevat
henkilötiedot. ColoRajaton voi tarvittaessa pyytää rekisteröityä täsmentämään pyyntöään kirjallisesti ja
varmentamaan rekisteröidyn henkilöllisyyden ennen pyynnön käsittelemistä.

Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen:
Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Tämä
tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 11.3.2021.

Rekisterinpitäjä:
ColoRajaton
Yhteyshenkilö Eemil Tornberg, eemil@colorajaton.fi, +358 40 938 9403